Christina Ahlström startade Iris Blomsterhandel i slutet av 1800-talet. För att finansiera och göra inköp tog hon med ett bud till Köpenhamn såsom vetenskapliga skrifter för Universitet och dockhuvuden för reparation till Borgarna i staden. På vägen hem köptes blommor till Iris Blomsterhandel på Gröntorget i Köpenhamn.